Komputery dla instytucji i biznesu
ASI, co to jest?

Administrator Sieci Informatycznej, to osoba lub organizacja, która zarządza siecią komputerową. ASI odpowiada między innymi za instalację, konfigurację i zabezpieczenie systemu informatycznego przed działalnością szkodliwego oprogramowania oraz dostępem osób nieupoważnionych. Na dole strony znajduje się pełna lista obowiązków ASI. 

Szczegółowy zakres obowiązków Administratora Systemów Informatycznych, czyli zadania ASI w praktyce:

 • 01

  Odpowiada za instalację, konfigurację i zabezpieczenie systemu informatycznego przed działalnością szkodliwego oprogramowania oraz dostępem osób nieupoważnionych

 • 02

  Odpowiada za poprawność działania systemu informatycznego

 • 03

  Informuje ADO o zasobach niezbędnych do poprawnej pracy systemu informatycznego, koniecznych zakupach materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych itp.

 • 04

  Zapewnia nadzór nad przydzielaniem kont użytkowników systemów informatycznych oraz odbieranie uprawnień

 • 05

  Prowadzi nadzór nad realizacją wymogu zmiany haseł przez użytkowników

 • 06

  Prowadzi nadzór nad autoryzowanym oprogramowaniem w zakresie licencji

 • 07

  Odpowiada za wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz za okresowe sprawdzanie kopii

 • 08

  Wyraża zgodę na instalację i prowadzi nadzór nad oprogramowaniem niestandardowym instalowanym na wniosek ABI lub ADO

 • 09

  Odpowiada za przydzielenie dostępu oraz nadzór nad dostępem do sieci publicznej

 • 10

  Odpowiada za zabezpieczenie sieci informatycznej w pomieszczeniach remontowanych

 • 11

  Informuje ABI o wszelkich zmianach w systemie informatycznym

 • 12

  Informuje ABI o wszelkich awariach systemu informatycznego

 • 13

  Wspomaga ABI w organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji

 • 14

  Wspomaga ABI w kontroli realizacji założeń polityki bezpieczeństwa

 • 15

  Wspomaga ABI w przygotowaniu zmian w polityce bezpieczeństwa

 • 16

  Na polecenie ADO lub ABI zabezpiecza komputer pracownika w celu dokonania szczegółowego badania